ग्रामपंचायत हिंजवडी

 
श्री .रायकर
मा. ग्रामविकास अधिकारी
मोबाईल नं. 9881344661
अधिक माहिती
यांना लिहा
श्री
माननीय सरपंच
मोबाईल नं.
अधिक माहिती
यांना लिहा
श्री
माननीय उपसरपंच
मोबाईल नं.
अधिक माहिती
यांना लिहा
 


 

ग्रामपंचायत विषयक

   
  Grampanchayat Location on Google map  HyperLink

आदर्श तक्ता

स्थापना दिनांक 25/02/1970
ग्रा.प.फोन नं. 020 22933028
Email address
सदस्य संख्या 17
कर्मचारी संख्या
लोकसंख्या
क्षेत्रफळ
एकुण मिळकती
ग्रा.प.उत्पन्न
टेलिफोन ऑफिस
मोबाईल टॉवर
पोष्ट ऑफिस
गटार लांबी
रस्ता लांबी
गोबर गॅस
गॅस एजन्सी
शौचालय
महिला मंडळ
तरुण मंडळ
भजनी मंडळ
सहकारी सोसायटी
बचत गट
बँक
वॉर्ड
शाळा
कॉलेज
अंगणवाडी
मंदिर
आरोग्य केंद्र
हॉस्पीटल्स
पशु दवाखना
स्वस्त धान्य दुकान
विद्युत मंडळ
बस थांबे
रेल्वे स्टेशन
वाडी , वस्ती
रोजगार साधने
शहर अंतर
पिके
पर्जन्यमान
पाणीपुरवठा सुविधा
स्मशानभूमी
आठवडे बाजार
पोलिस चौकी
सभागृह
मंगल कार्यालय
वाचनालय
दुध संकलन केंद्र
पेट्रोल पंप
कचरा व्यवस्थापन
उद्याने
सेवाभावी संस्था
अग्नीशामन
रुग्नवाहिका
विशेष सुचना / अद्यायावत माहिती
गायरान अतिक्रमण धारकांची नावे

शासन निणय क्रमांक-ग्रामविकास विभाग,प्रआयो-2017/प्र.क्र.348/योजना-10,दिनांक-26 फेब्रुवारी,2018. या शासन निणया प्रमाणे सवांसाठी घरे 2022 या धोरणाची अमलबजावणी करण्यासाठी गायरान अतिक्रमण धारकांची नावे मुखप्रुष्ठातुन खातेदार मेन्युत जाऊन झालेल्या सभेची माहिती येथे प्रमाणीत अहवाल अोपन होईल.

5 % Exemption on House Tax / घरपट्टी वर ५ % सुट

If the tax payer pays all tax as per assessment in first six month of the financial year, the tax payer shall be entitled to get five per cent. exemption on tax payment. कर आकारणी करण्यात येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत करदात्याने संपूर्ण कर भरला असेल तर तो करदाता कराच्या रकमेवर ५ % इतक्या प्रमाणात सूट देण्यासाठी हक्कदार असेल.

अद्यायावत नविन संकेतस्थळ

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 31 डिसेबर 2015 नुसार इमारतीच्या भांडवली मुल्यावर आधारित कर आकारणी संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व ग्रामपंचायतींना लागू करण्यात आली अाहे. त्यानुसार अद्यायावत अशा नविन स्वरुपातील संकेतस्थळ ग्रामपंचायत हिंजवडी मधील सर्व मिळकत धारकांच्या सेवेसाठी ग्रामपंचायती कडून सादर.

महत्वाची संकेतस्थळे

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 
 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण.  कृष्ण कृष्ण हरे हरे |     हरे राम हरे राम.  राम राम हरे हरे ||